WordPress begrippenlijst

JaxxTip website

Wordpress begrippenlijst it's Jaxx

Deze WordPress begrippenlijst helpt je misschien iets meer te begrijpen van een aantal veelgebruikte begrippen binnen WordPress.

Begrippenlijst

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Europese privacywetgeving. Deze wetgeving is ook van toepassing op en WordPress websites.
Back-up Een back-up is een reservekopie van de website. Voor een WordPress site is het noodzakelijk dat de backup bestaat uit zowel de bestanden als de database.
Blog Een blog is een soort persoonlijk dagboek op een website welke regelmatig aanvullingen krijgt. Vaak gaat het om tekst, maar soms bestaat deze uit foto’s (fotoblog, video’s (vlog) of audiobestanden (podcast).
Button Een knop binnen de site waarmee de bezoeker een bepaalde actie kan uitvoeren. Een button valt beter op dan bijvoorbeeld een link in een tekst, waardoor een bezoeker eerder door zal klikken.
Call to action Met een goede call to action (oproep tot actie) maak je de bezoekers van je website duidelijk wat het doel van je website is en roep je ze op een actie tot klikken, of beter nog kopen.
Categorieën Bij WordPress berichten kan je categorieën gebruiken om berichten te verzamelen. Hierdoor krijgt de bezoeker een goed overzicht van berichten binnen zijn of haar interessevlak.
Child thema Wanneer je aanpassingen wilt doen aan het gebruikte thema, pas je deze niet aan in dat thema, omdat het dan niet meer mogelijk is een update te draaien. Maar maak je een Child Thema. Het basis thema wordt dan Parent thema genoemd.
CMS Content Management Systeem (CMS) is een softwaretoepassing. WordPress is zo’n Content Management Systeem. CMS maakt het maken en bijhouden van een website makkelijk voor mensen. Hiervoor is geen technische kennis nodig.
CSS Cascading Style Sheet (CSS). Dit is code waarmee het uiterlijk van een webpagina wordt bepaald. Met CSS wordt vastgelegd wat het lettertype, lettergrote, kleur e.d. vastgelegd.
DNS Domain Name System (DNS) is het systeem op het internet wat wordt gebruikt om namen van computers naar IP-adressen te vertalen en omgekeerd. Het DNS werkt als het ware als een soort telefoonboek.
Domeinnaam Een domeinnaam is een naam in het Domain Name System
(DNS). Hèt naamgevingssysteem op het internet, waarmee webservers en mailservers kunnen worden geïdentificeerd. De domeinnaam verwijst naar een computeradres, ook wel IP-adres genoemd.
Excerpt Excerpt is een korte samenvatting van een blogbericht.
Footer De footer is het onderste gedeelte op een webpagina.
Header De header is het bovenste gedeelte van een website. Vaak staat hier het logo en de navigatie.
HTML Hyper Text Markup Language  (HTML). Dit is dus een opmaak taal. Met HTML kan je verschillende elementen binnen een webpagina plaatsen en op deze manier een pagina opbouwen. Elk element heeft zijn eigen betekenis. Zo is er een element voor header, paragraaf en bijvoorbeeld afbeelding. De HTML-elementen kunnen gestyled worden door middel van CSS.
IP-adres IP staat voor Internet Protocol. Het is een techniek die ervoor zorgt dat computers in een netwerk met elkaar kunnen communiceren. Een IP-adres is opgebouwd uit cijfers.
MySQL MySQL is een managementsysteem voor databases. MySQL wordt vaak gebruikt voor internet toepassingen. Vaak ook in combinatie met PHP. De database van WordPress is gebouwd in MySQL.
Permalinks Een permalink is een permanente link. Met permalinks bepaal je hoe de URL van de pagina eruit komt te zien.
PHP PHP is een scripttaal. Met deze taal kunnen bewerkingen uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld het ophalen en tonen van data. Met PHP kan een dynamische website gemaakt worden. WordPress is geschreven in PHP.
Pingback Wanneer een andere website een link van jouw website geplaatst heeft, wordt er (indien zo ingesteld) een melding gegeven.
Plug-in Door gebruik te maken van een plug-in is het mogelijk een functionaliteit toe te voegen aan de website.
RSS-feed Door je te abonneren op een RSS-feed kan je ervoor zorgen op de hoogte te blijven van veranderingen op een site. Wanneer er iets wordt toegevoegd ontvang je een melding
SEO Search Engine Optimalisatie (SEO). Ook wel Zoekmachine optimalisatie.
Shortcode Een shortcode is een klein stukje code, dat verwijst naar een grotere functie. Binnen bepaalde thema’s zijn vaak shortcodes aangemaakt. Een shortcode staat altijd tussen blokhaken [shortcode].
Sidebar In een sidebar wordt informatie getoond die niet bij de gewone content hoort. Een sidebar kan je vaak vullen door gebruik te maken van widgets.
Deze kan zowel links als recht naast de content worden geplaatst, maar ook onder de content. De footer staat in het laatste geval helemaal onderaan.
Spam Ongewenste reclame in je mail, maar ook ongewenst commentaar op een website.
SSL-certificaat SSL is een afkorting voor Secure Socket Layer. SSL is een middel om communicatie tussen de server en bezoeker van een website te versleutelen. Op die manier kunnen gegevens (zoals bankgegevens) onderweg niet onderschept worden.
Tags Tags worden vaak naast Categorieën gebruikt. Een tag geeft informatie over specifieke onderdelen in een bericht.
Thema Een thema zorgt voor het uiterlijk van de website en de functionaliteit. Er zijn zowel gratis als betaalde thema’s.
Updates Om verbeteringen aan te brengen, maar ook om hackers voor te blijven wordt door de ontwikkelaars de code van WordPress, Thema en plug-ins steeds aangepast. Om die hackers dus voor te blijven is het zaak dat de updates tijdig worden bijgewerkt. Vergeet niet voor het updaten een back-up te maken!
URL Uniform Resource Locator = URL. Met andere woorden webadres. Een URL geeft in uniek internetadres voor een website of een bestand dat op het net is geplaatst. Voor deze pagina is de URL https://www.itsjaxx.nl/wordpress-begrippenlijst/
Widget Een widget is een kleine functionaliteit binnen de website die gebruikt wordt in de sidebar en/of footer.