Een afspraak of offerte?

Argumentenkaart parkeerreferendum

In de dynamische wereld van stadsontwikkeling en beleidsvorming bevinden grafisch vormgevers zich vaak op het snijvlak van informatieoverdracht en visuele impact. Onlangs vroeg Stadsgesprekken mij als grafisch ontwerper mijn creatieve vaardigheden in te zetten voor een intrigerend project: het visualiseren van argumenten voor en tegen nieuw parkeerbeleid in Haarlem.

Uitdaging

De discussie over parkeerbeleid is een complex samenspel van uiteenlopende meningen. De uitdaging was om deze complexiteit te ontwarren en om te zetten naar een heldere, visuele boodschap. Hoe konden de verschillende standpunten helder gestructureerd worden voor een informatieve presentatie? Hierbij was het essentieel om een objectief overzicht te creëren waarin de perspectieven evenwichtig werden weergegeven, zodat de kijker zelf conclusies kon trekken.

Aanpak

We hebben ervoor gekozen de argumenten te clusteren onder twee hoofdthema’s: Motieven en Gevolgen/Effecten. Daarnaast was er de specifieke wens om de infographic op A4-formaat te houden. Met deze gegevens ben ik op zoek gegaan naar een passend lettertype en heldere kleuren. Door daarnaast gebruik te maken van ronde vormen en een doordachte lay-out slaagde ik erin de informatie niet alleen visueel aantrekkelijk, maar ook toegankelijk te maken.

Resultaat

Het eindresultaat is een doordachte argumentenkaart. De kaart biedt niet alleen een helder overzicht van de voor- en tegenstandpunten, maar stelt de kijker ook in staat om beter geïnformeerd zijn of haar standpunt te bepalen voor het aanstaande referendum over het parkeerbeleid.

Argumentenkaart Stadsgesprekken

Visuele communicatie

Heb je een uitdagend project waar visuele communicatie het verschil kan maken? Neem dan contact op via 06 468 488 86 of stuur een e-mail naar jacqueline@itsjaxx.nl.

Argumentenkaart Stadsgesprekken