Een afspraak of offerte?

Iconenset Inholland Academy

Mij is gevraagd een iconenset te ontwikkelen om een infographic te ontwerpen die het belang van een Leven Lang Ontwikkelen voor Inholland Academy duidelijk te maken.

Uitdaging

Bij iconen ligt de uitdaging om binnen één oogopslag de betekenis duidelijk te maken. HBO opleiding, omzet, deelnemers en cyclisch is niet heel moeilijk weer te geven. Moeilijker ligt dat bij flexibilisering, deeltijdvarianten en opleidingen tijdens het werkende leven.

Aanpak

Het begint met het maken van schetsen van vooral de moeilijke iconen. Gelijk al rekening houdend met de huisstijl eisen van Inholland Academy. 

Na het schetsen werk ik de iconen in basis uit in Adobe Illustrator voor gebruik in de infographic.

Resultaat

Het resultaat is een mooie set iconen die duidelijk weergeven wat ze betekenen, zeker binnen een infographic met tekstuele uitleg.

Iconenset Inholland Academy