Een afspraak of offerte?

Connected labs in een infographic

Binnen Inholland werken meerdere Labs samen. De vraag was of ik een snel visueel overzicht wilde maken van de contactpersonen binnen deze Labs.

Uitdaging

Kort en bondig, maar vooral visueel aantrekkelijk de samenwerking weergeven in de huisstijl van Inholland.

Aanpak

Om de verbinding tussen de Labs eenvoudig te symboliseren heb ik voor een ‘link-icoon’ gekozen. Dit icoon is voor iedereen duidelijk

Resultaat

Voor de gebruikers van deze infographic is snel duidelijk wie de contactpersoon is binnen één van de samenwerkende Labs.

Via de mail kunnen zij snel contact met heb opnemen.

infographic connected labs Inholland