Website | fitinwest.nl

JaxxWebsite

Website Fit in West

fitinwest.nl

Fit in West is een netwerk in Amsterdam West, die met verschillende beweegprogramma’s, mensen uit hun doelgroep het plezier in bewegen (terug) laat vinden. Er zijn op dit moment 2 beweegprogramma’s: De Health Tour voor mensen met een BMI boven de 25 en Tour 66 voor Amsterdammers boven de 65.

Fit in West is begonnen als Health Tour, maar op die manier wat het niet duidelijk dat het een netwerk van Amsterdam betrof die beweegprogramma’s aanbied. Daarom is gekozen voor een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. It’s Jaxx is gevraagd dit te verzorgen.

Website fitinwest.nl

De site moet meerdere doelgroepen bedienen. Als eerste natuurlijk de mensen die mee kunnen doen met de twee verschillende beweegprogramma’s. De tweede doelgroep is de verwijzers uit de zorg die mensen kunnen doorverwijzen naar de beweegprogramma’s en de laatste doelgroep zijn de beweeg-aanbieders. Sportcentra of initiatieven in de wijk waarbij bewogen kan worden. In eerste instantie met het beweegprogramma, maar uiteindelijk zelfstandig.

Beeldtaal

Op de website worden diverse foto’s en illustraties gebruikt. De foto’s zijn stockbeelden en de illustraties zijn door it’s Jaxx gemaakt. Om de diverse beelden toch bij elkaar te laten passen en een Fit in West gevoel te geven heb ik er een verloop tint over gezet. De tint loop van een percentage groen naar transparant.

Downloaden informatie

Om het beweegprogramma snel duidelijk te maken is per programma een infographic gemaakt. Deze infographics kunnen worden gedownload als pdf. Ook is er een aanmeldformulier gemaakt, welke kan worden gedownload en geprint door een zorgverlener en mee kan worden gegeven aan iemand die met een van de programma’s mee zou kunnen doen. Voor een aantal mensen is iets meekrijgen op papier een stok achter de deur om actie te ondernemen.

Aanmelden

Een beweeg-aanbieder kan door een contactformulier in te vullen zich aanmelden. Na beoordeling van het aanbod kan het aanbod opgenomen worden in de website.